OMRÖSTNINGAR


Vecka 1999-47

Fråga: Riksdagen tog ett beslut att ha lördagsöppet på systemet ,var det ett bra beslut?

Ja

92 %

Nej

8 %

   

Vecka 1999-48

Fråga:Hur skall den föreslagna "utsmyckningen i rondellarna i Ekeby och Bjuv finansieras?

Kommunen "skattepengar" 0%
Söka statliga bidrag 0%
Sponsring av ex. företag 33%
Söka bidrag ur någon fond 8%
Ta ut pengar ur "utsmyckningsfond
försäljn. av Ekeby Trafikfören.andelar.
41%
Vet ej 8%
Vill ej ha någon utsmyckning 8%

Vecka 1999-49

Fråga : Skall eleverna i Bjuvs Kommun betala för lunchen i gymnasieskolan eller ha fria måltider.

Eleverna skall betala för lunchen

10 %

Eleverna skall ha fria luncher (kommunen betalar)

90%

Vet ej

0%


Vecka 1999-50

Fråga: Var beslutet om den nya vinterdäckslagen rätt eller fel?

Beslutet var rätt 72%
Beslutet var fel 18%
Vet ej

9%


Vecka 1999-51

Fråga : Bör Björn Rosengren avgå eller sitta kvar som näringsminister efter Teliaaffären (sammanslgning och fallskärmar)?

Björn Rosengren bör avgå 33 %
Björn Rosengren kan sitta kvar 44 %
Vet ej 22 %

Vecka 1999-52

Skall vi ha hårdare regler gällande fyrverkerier och smällare

Ja,hårdare regler 11%
Hårdare regler samt förbjuda smällare 80%
Nej, bra som det är 7%
Vet ej 0%

Vecka 2000-1--4

Hur skall framtiden se ut för Ekeby badhus

Badhuset skall kunna användas för bad och avkoppling 63%
Skall kunna användas för motionsändamål och dyl

8%

Skall inredas som museum 26%
Endast nödvändigt underhäll på fastigheten

0%

Vet ej

1%


2000-Våren

Anser Ni att tjänstemännen och politikerna i Bjuvs kommun skall ut mer
Bland Invånarna?

Ja 81%
Nej 6%
Vet ej 12%

2000-sommar

Anser Ni att jordhögen vid rondellen i Ekeby skall tas bort?

Ja 46%
Nej 52%
Vet ej 2 %

322 st röstade vilket är röstrekord.