bs00865~1.gif (2933 bytes)  NYHETER FRÅN EKEBY  

2010-06-09


SKICKA IN TIPS OCH NYHETER

EKEBY. NU,Box 84, 260 51 EKEBY , Fax 042-895 10, e-mail:info@ ekeby.nu 
   
   

BETR.NYHETER OCH INFO. TILL HEMSIDAN

Vår målsättning med Ekebysidan är att kunna erbjuda så bra information som möjligt och det bygger mycket på att få in material, text och bilder vilket sedan placeras in på lämpligt ställe.

Vi har inte möjlighet att bedriva någon journalistisk verksamhet för att på detta sätt få in material utan vi måste få in materialet utifrån.

Material kan skickas till följande adress: e-mail  info@ekeby.nu

Fax 042-895 10 eller via brev : Ekeby.nu,Box 84, 260 51 EKEBY

Välkommen med bilder och text.

2010-06-09