INDUSTRIMARK TILL SALU

Ledig industrimark finns till salu vid industriområdet Ekeby norra.

Bra vägförbindelser finns med väg 110 mellan Malmö och E4 (Hyllinge) samt nya väg 109 direkt in till Helsingborg och motorvägsanslutningen (vägen blir färdig oktober 1999).

Ytterliggare upplysningar kan fås från Bjuvs kommun  tel.042/ 85000.

Karta över ledig industrimark