ÄLDRE BILDER FRÅN EKEBY
Ekeby kyrka
Bild från 1920-talet
Ekeby kyrka
Bild från 1950-talet
G:A Godtemplarhuset nuvarande PRO lokal
på Arme´gatan
Hus på södergatan Vendel-Werin
Bild från ca 1915
SAGA biografen (där SPARS parkering nu
finns) Bild från 1950
Radiohuset hörnet söderg-storg.
Då hette affären Granaths (bild från 1953-54)
Gatuparti vid möbelaffären .Till vänster Malte Larssons cykelaffär (Bild från 50-talet) Skromberga blåsork till konsert i
Ekeby skog?

Banvaktstugan som låg strax söder om stationen. Bild från ca 1915-20

Gedsholms smedja ,på vägen mot Lunnom ,bild från 1960-61

Gedsholms smedja med smedmästare Jöns Nilsson med familj omkr. 1920 Smedlärling ? Gedsholms smedja omk. 1920
 
Gedsholms corps- de- logi omkr 1910  
Disponentbostaden vid Skrombergaverken omkr.1920 "numera kallad Stora Villan" Rivnig av skorsten på Skrombergaverken omkring 1920 "p.g.a att den var sned"
Sagabion strax innan rivningen 1970 Sagabion som en ruinhög...1970
   
Veteranångtåg gästar på linjen Ekeby-Billesholm Tåget har nått "stationen" i Ekeby ,vid bergbunkarna stax innan Skrombergaverken
Interiör från en av Ekeby Trafikföreings bussar i början av 50-talet
Gatuparti storgatan från n.v. möbelaffären
Bild från omkr. 1950-52
 
Paus i snöröjningen på storgatan omkring 1955  
Ekvalls orkester var en av nordv. skånes mest populära dansorkestrar på 40-50-talet Utfärd med Ekeby Trafikförenings bussar omkr.1952
Bussen en Scania Vabis med ASJ kaross -49
 
Handl.Afred Ågrens sista droskbil början på 30-talet  
Flygfoto med Ekeby skola i förgrunden
Bilden tagen 1965

Flygfoto över Ekeby från omkr.1960

 
Godtemplarlogen "Gruvans Väl" fira 50 årsjubileum "1948 ?"  

Västergårda väderkvarn bild från början av 40-talet
På de nyare bilderna finns en bild på ruinen efter kvarnen.
Bild från Ekeby station omkring 1920
   

Bild från utställning i Godtemplarhuset,Ekeby trorligtvis 1955
Sjöholms Elektriska

Bild från utställng i Godtemplarhuset, Ekeby troligtvis 1955
Nermes Ur och Guld

Utställning i Godtemplarhuset,Ekeby troligtvis 1955
Dahls Herrekipering
Utställning i Godtemplarhuset, Ekeby troligtvis 1955.
Lisa Bogrens Mode & Manefakturaffär

 

Utställning i Godtemplarhuset, Ekeby
troligtvis 1955

Ekeby Radio-Service